Paraatiohje 2023

PARAATIOHJE UUDENMAAN 39. MAANPUOLUSTUSPÄIVÄÄN KARKKILASSA
30.09.2023

 1. Yleistä paraatikatselmuksesta ja ohimarssista

Majuri evp Toni Tiilikainen (Vihdin Reserviupseerikerho ry: n puheenjohtaja
ja Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry: n 2. varapuheenjohtaja) johtaa paraatiharjoittelun ja komentaa paraatijoukkoja katselmuksessa sekä ohimarssissa.
Paraatikatselmuksen suorittaa Kaartin Jääkärirykmentin Uudenmaan aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Markku Jämsä.
Paraatikatselmukseen liittyy tänä vuonna kenttähartaus, jonka toimittaa Karkkilan ev. lut-seurakunnan kirkkoherra Hannu Bogdanoff. Soittokunta ei ole
paikalla katselmuksessa, mutta soittaa ohimarssin aikana Pohjanpirtin edustalla.
Paraatiin kuuluvan ohimarssin vastaanottaa Kaartin Jääkärirykmentin Uudenmaan aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Markku Jämsä ja Karkkilan kaupungin edustajat sekä useampi sotiemme veteraani.

Paraatiin osallistuu Suomen lippu lippuvartioineen, lippujoukkue (Keski-Uudenmaan ja muiden maakuntakomppanioiden yhdistetty osasto yhteisvahvuudeltaan n. >30 reserviläistä), Uudenmaan alueelta koottu maanpuolustus- ja
veteraanijärjestöjen lippulinna sekä muita alueen järjestöjä kuten partiolaiset.
Paraatiharjoittelu sekä -katselmus järjestetään Karkkilan kauppatorilla
,joka sijaitsee kirkon vieressä, Tammelantien, Harjukadun ja Huhdintien välisellä aukiolla, osoite Harjukatu 2-4 (ks. kuva.). Ohimarssi toteutetaan Tammelantiellä ja sen vastaanottopaikka on Pohjanpirtin vastapäätä.
Paraatiin muodostettaville osastoille määrätään johtajat harjoittelun alussa.

 • Lippujoukkueenjohtaja (sotilasarvoltaan vanhin paikalla oleva reserviläinen/ MAAKK)
 • Lippulinnan johtaja (sovitaan viimeistään paikalla)
 • Muut järjestöt (sovitaan paikalla)

 

2. Paraatijoukkojen pysäköinti

Paraatiin osallistuvia pyydetään pysäköimään autonsa Karkkilan kaupungintalon pysäköintipaikalle (Valtatie 26, 03600 Karkkila) tai (Vihdintie 2, 03600 Karkkila). Nämä parkit on erikseen merkitty maanpuolustuspäivän P-tunnuksilla. Olkaa hyvissä ajoin liikkeellä.

 

3. Paraatijoukkojen varustus

Sotilaspukuiset: Paraatijoukkojen komentaja, Suomen lipun kantaja ja vartio,
lippujoukkue (MAAKK): Paraatipuku m/05 (suuret kunniamerkit), ei aseita.

Mp-järjestöjen lippulinna: Tumma puku ja päällystakki tai paraatipuku
m/58 (+ lakki ja mustat nahkasormikkaat) ja suuret kunniamerkit
HUOM! Lipunkantajia muistutetaan lipunkantovyön mukaan ottamisesta!

Muut osastot: Naisten valmiusliitto, Maanpuolustusnaiset, mpk:n edustajat tai
muut kutsutut järjestöt: Tumma puku tai oma edustuspuku (jos on?) + suuret
kunniamerkit
Lisäohje pukeutumiseen:
Käytetään siistiä muuta siviiliasua, jos tummaa pukua tai maastopukua (m/91
tai m/05) ei ole. Soveltuva siviilipäähine ei ole pipo tai mainoslippalakki vaan
esim. baretti tai huopalakki. Sadesäällä paraatijoukot voivat käyttää sadeasuja (kirkas kertakäyttösadetakki). Sateenvarjot eivät kuulu paraatiin osallistuvien joukkojen varustukseen. Varustus tarkastetaan paraatiharjoituksessa. Päällystakin käyttöön on varauduttava.

Järjestelytoimikunta vastaa yhteistoiminnassa poliisin ja Autoliiton toimijoiden
kanssa paraatikatselmuksen ja ohimarssin vaatimista liikenne- ja opastusjärjestelyistä. Ohimarssiin osallistuu etuauto.

5. Paraatiharjoitus

Paraatiharjoitus toteutetaan kokonaisuudessaan Karkkilan kauppatorilla majuri evp Toni Tiilikaisen johdolla.
Paraatiharjoituksen aikataulut ja sisältö:
klo 10:50 Paraatijoukkojen johtoonotto/ Tiilikainen
klo 10:52 Osastojen muodostaminen ja johtajien nimeäminen/ Tiilikainen
klo 10:57 Henkilökohtaisten varusteiden tarkastaminen/ osastojen johtajat
Lippulinnan lippujen järjestäminen osaston sisällä/ osaston johtaja
klo 11:17 Komennot paraatissa – vaiheittain harjoittelua/ Tiilikainen
klo 11:27 Paraatikatselmuksen kokonaisharjoittelu/ Tiilikainen
klo 11:42 Ohimarssin toteutusohjeet/ Tiilikainen
klo 11:45 Harjoitus päättyy/ Tiilikainen
klo 11:47 Osastojen johtajat ilmoittavat joukkonsa Tiilikaiselle

6. Ryhmittyminen paraatikatselmukseen

Paraatikatselmukseen osallistuvat joukot ovat ryhmittyneet paraatikatselmuskentälle harjoiteltuun ryhmitykseen klo 11:47 mennessä ja joukkojen/osastojen johtajat (vast.) ovat ilmoittaneet oman joukkonsa paraatin komentajalle Majuri Toni Tiilikaiselle.
Esimerkki ilmoituksesta:
”MAANPUOLUSTUJÄRJESTÖJEN LIPPULINNA! ILMOITAN LIPPULINNAN PARAATIN KOMENTAJALLE. ASENTO! OLALLE VIE! HUOMIO
KATSE OIKEAAN PÄIN!”
. Osaston johtaja (lippulinnan johtaja) marssii paraatin komentajan luokse kolmen askeleen päähän ja ilmoittaa tälle: ”HERRA
MAJURI! MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN LIPPULINNA JÄRJESTYNYT
UUDENMAAN MAANPUOLUSTUSPÄIVÄN PARAATIKATSELMUKSEEN
JA OHIMARSSIIN!
”.
Vastaavalla tavalla muut osastojen johtajat ilmoittavat joukkonsa paraatin komentajalle. Aseita ei joukoilla ole, joten eteen vie -komennot jäävät pois lippujoukkueen osalta.
Paraatin komentaja komentaa joko jokaiselle ilmoitettavalle joukolle esimerkiksi ”LIPPULINNA- KATSE ETEEN PÄIN! JALALLE VIE! LEPO!” tai ”LIPPUJOUKKUE – KATSE ETEEN PÄIN! LEPO!”.
Jos paraatin komentaja ei näitä komentoja anna itse, niin hän käskee kutakin
osaston johtajaa antamaan edellä mainitut komennot omalle osastolleen sen
jälkeen, kun hän ottanut asianomaisen joukon päällikön (vast.) ilmoituksen
vastaan.
Klo 11:50 paraatin komentaja komentaa: ”PARAATIJOUKOT KUULUVAT
KOMENTOONI, ASENTO, OLALLE – VIE, OJENNUS, JOUKKOJEN PÄÄLLIKÖT JA JOHTAJAT TARKASTAKAA OJENNUKSET, KATSE ETEEN –
PÄIN, JALALLE – VIE, LEPO!
”.
Komento OLALLE VIE ja JALALLE VIE, koskee lipunkantajia ja miekkavarustuksessa olevia!
Klo 11:55 paraatin komentaja komentaa: ”OTAMME VASTAAN SUOMEN LIPUN. ASENTO, OLALLE – VIE, HUOMIO, KATSE OIKEAAN – PÄIN”.
Lippu ja lippuvartio marssivat joukon editse paikalleen muotoon. Paraatisoittokunta ei ole tällä kertaa soittamassa.
Maanpuolustusjärjestöjen lipunkantajien ja muidenkin osastojen henkilöiden
katse seuraa Suomen lippua, mutta LIPPULINNAN LIPUT EIVÄT TEE KUNNIAA.
Kun Suomen lippu ja lippuvartio on asettunut muotoon omalle paikalleen paraatin komentaja komentaa: ”KATSE ETEEN – PÄIN, JALALLE – VIE,
LEPO

7. Paraatikatselmus

Klo 12:00 paraatin komentaja ilmoittaa paraatijoukot Kaartin jääkärirykmentin Uudenmaan aluetoimiston päällikölle, everstiluutnantti Markku Jämsälle.
Komento: ”ILMOITAN PARAATIJOUKOT UUDENMAAN ALUETOIMISTON
PÄÄLLIKÖLLE. ASENTO, OLALLE – VIE, HUOMIO, KATSE OIKEAAN –
PÄIN!
”. Paraatisoittokunta ei soita tässä yhteydessä.

Paraatin komentaja ilmoittaa paraatijoukot: ”HERRA EVERSTILUUTNANTTI,
PARAATIJOUKOT JÄRJESTYNEET MAANPUOLUSTUSPÄIVÄN PARAATIIN
”.
Katselmus alkaa. Paraatin vastaanottaja suorittaa katselmuksen ja tervehtii
kaikkia joukkoja yhteisesti: ”HYVÄÄ PÄIVÄÄ, PARAATIJOUKOT!”.
Tervehdykseen vastataan: ”HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HERRA EVERSTILUUTNANTTI!”.
Paraatin komentaja komentaa: ”KATSE ETEEN – PÄIN, JALALLE – VIE,
LEPO!
”.

7.1 Paraatin vastaanottajan puhe


Seuraa paraatin vastaanottajan puhe. Puheen päätteeksi hän kehottaa: ”KOHOTTAKAAMME, KOLMINKERTAINEN ELÄKÖÖN -HUUTO ISÄNMAALLE!”.
Paraatijoukot tekevät komennolla ”KOHOTTAKAAMME”, asennon. Osastojen
johtajat tervehtivät viemällä käden päähineeseen. Lipunkantajat nostavat liput
kantoasentoon (olalle) ja paraatijoukot kääntävät katseensa paraatin vastaanottajaan. Eläköön -huuto tahditetaan käden ylösnostolla. Jos soittokuntaa ei
ole, toimitaan viimeisen eläköön – huudon päätyttyä, niin että johtajat päättävät tervehtimisen ja otetaan lepo sekä viedään liput jalalle

7.2 Kenttähartaus


Paraatin komentaja komentaa: ”VALMISTAUTUKAA KENTTÄHARTAUTEEN!
– > LAKKI – PÄÄSTÄ, LEPO!

Huom! Komennettaessa LAKKI – PÄÄSTÄ lipunkantaja tekee asennon, nostaa lipun pystysuoraan vartalon eteen, tanko jalkaterien väliin, ottaa lakin oikealla kädellään päästä ja asettaa sen vasemman kätensä varaan. Päähineen
oikea reuna on peukalon ja etusormen välissä, päällinen eteenpäin ja kokardi
oikealle. Lipunkantaja tarttuu sen jälkeen oikealla kädellä lipun tangosta aivan
vasemman käden alapuolelta.
Kirkkoherran puhe:… ”RUKOILKAAMME” (=asento, katse alas eteen)
– ”AAMEN” (= lepo, katse ylös)
Paraatin komentaja komentaa: ”LAKKI – PÄÄHÄN, LEPO!”
Huom! Komennolla LAKKI – PÄÄHÄN lipunkantaja vie päähineen oikealla kädellään päähän ja siirtää lipun takaisin vartalon oikealle puolelle.

 

 1. Valmistautuminen ohimarssiin.
  Paraatin komentaja komentaa: ”VALMISTAUTUKAA OHIMARSSIIN”.
  Komennon jälkeen osastojen johtajat komentavat omille osastoilleen esimerkiksi ”LIPPULINNA ASENTO, OLALLE – VIE”, KÄÄNNÖS OIKEAAN PÄIN,
  TAHDISSA MARS
  !” Osastojen johtajien komentojen mukaan aloitetaan
  marssi paraatikatselmuskentältä liitteenä olevan kartan mukaista reittiä lähtökynnykselle, joka on Salinmäentien ja Tammelantien risteys. Lähtökynnyksellä tarkastetaan osastojen ojennukset sekä asetutaan oikeille etäisyyksille.

 

 1. Ohimarssi
  Ohimarssiin osallistuvat joukot aloittavat ohimarssin paraatin komentajan käskyllä: ”ALOITTAKAA OHIMARSSI!
  Ohimarssijärjestys on sama kuin missä järjestyksessä ne ovat olleet paraatikatselmuksessa.
  Paraatijoukot siirtyvät jalan paraatin lähtökynnykselle reittiä: Karkkilan kauppatori – Pirttikatu – Salinmäentien ja Tammelantien risteys (noin 280 m
  matka). Lähtökynnykseltä lähdetään klo 12.28 ja marssitaan Tammelantietä
  pitkin vastaanottopaikan ohi klo 12.30, joka on Pohjanpirtin edessä.
  Kun kaikki ohimarssiin osallistuneet joukot ovat ohittaneet ohimarssin vastaanottopaikan, soittokunta lakkaa soittamasta marssimusiikkia ja paraatin komentaja siirtyy paraatin vastaanottajan eteen, tervehtii häntä ja ilmoittaa paraatin vastaanottajalle: ”HERRA EVERSTILUUTNANTTI, PARAATI ON
  PÄÄTTYNYT!
  ”.
  Ohitettuaan ohimarssin vastaanottopaikan osastot jatkavat marssiaan Suomen lipun perässä ja kääntyvät Tammelantieltä Keskuskadulle, ja edelleen
  jatkaen marssiaan Huhdintien kautta Pappilankadulle, jossa joukko
  vapautetaan tehtävästään. Tiilikainen on paikalla.
  Marssireitin pituus on kokonaisuudessaan noin 950 m

 

10.Paraatiohjeistukseen perehtyminen ja muut huomioitavat seikat

Tähän paraatiohjeistukseen on jokaisen paraatikatselmukseen ja ohimarssiin
osallistuvan henkilön perehdyttävä hyvissä ajoin.
Majuri evp Toni Tiilikainen/ Juha Frosterus jakaa ohjeen lippulinnaan ilmoittautuneille yhdistyksille, osastoille, järjestelytoimikunnalle sekä Uudenmaan
aluetoimistolle.

Maanpuolustuspäivän järjestelytoimikunta vastaa paraatiohjeistuksen tarvittavasta edelleen jaosta kaikille muille yhteistyöosapuolille (poliisi, liikenteenohjaajat, pelastuspalvelu jne.).
Tähän ohjeeseen mahdollisesti tulevat hienosäädöt tarkennetaan osallistuville
paraatiharjoittelun yhteydessä.
Paraatiin osallistuvien henkilöiden on varauduttava noin 2 tunnin mittaiseen
paraatioperaatioon ohimarsseineen. Osallistujia pyydetään huolehtimaan etukäteen omasta nesteytyksestään, varustuksestaan sekä henkilökohtaisesta
kunnostaan, jotta kykenee suoriutumaan tästä suuresta kunniatehtävästämme.

 

 

HUOM! Lippulinnaan ilmoittautumiset täältä:

https://q.surveypal.com/Lippulinna-maanpuolustuspaiva/0