Nylands försvarsdag – på svenska

Nylands försvarsdag är ett övergripande säkerhetsevenemang där Försvarsmaktens, andra myndigheternas och det frivilliga försvarsarbetets utrustning och verksamhet presenteras. Dagen hålls den 5 oktober 2024 i Nickby Hjärta. Temat för evenemanget är beredskap i Sibbo.

 

Dagens program innehåller en utrustningsutställning, parad, presentation av försvaret, kransnedläggning och flagghissning. Dessutom har allmänheten möjlighet att delta i filmvisningen av Kaukokatseinen Mannerheim. Evenemanget är avgiftsfritt.

 

Arrangeras av:  Sibbo Reservister, Sibbo Reservofficerare, Nylands reservofficersdistrikt och Nylands reservistdistrikt.

 

Välkommen med – försvaret är vår gemensam sak!