Kalustonäyttely ja järjestöesittelyteltat

Puolustusvoimien kalustoa Lohjalla 37. Maanpuolustuspäivillä.

Puolustusvoimat ovat vahvasti esillä Lohjalla 5.10.2019 järjestettävillä 37. Maanpuolustuspäivillä.  Kyseessä on merkittävä vuotuinen vapaaehtoisen maanpuolustuksen tapahtuma ja esittäytyminen Uudellamaalla.

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua nykyaikaiseen puolustusvoimien kalustoon Lohjan keskustassa Kirkkokadun ja Monkolankadun näyttelyalueella. Maanpuolustuspäivien tarkoitus on tuoda esille yleistä maanpuolustustahtoa sekä kertoa yleisölle Suomen maanpuolustuksen nykytilasta.  Kyseessä on koko perheen tapahtuma, ja nähtävää ja koettavaa on jokaiselle.

 

Kaartin Jääkärirykmentti ( KAART JR ).

Kaartin jääkärirykmentti kouluttaa taisteluun rakennetulla alueella erikoistuvia joukkoja pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan puolustamiseen.

Puolustusvoimien kalustoa esittelevä Kaartin jääkärirykmentti  tuo kalustonäyttelyyn esittelyteltan, missä on esillä jalkaväen aseistusta ja välineistöä  sekä virtuaalisen koulutusympäristön esittely.


Karjalan Prikaati (KARPR) tuo Lohjalle nykyaikaista puolustuskalustoa. 

Karjalan prikaatilla on kyky vastata valmiudesta alueellaan. Koulutus- ja harjoitusjärjestelmä vastaa maavoimien taistelutavan 2015, joukkotuotantotehtävien ja raivaamisen valtakunnalisten kurssien vaatimuksiin. Karjalan prikaati on merkittävä alueellinen vaikuttaja viranomaisyhteistyössä, asevelvollisuusasioissa ja maanpuolustustyössä.

Puolustusvoimauudistuksen 2015 organisaatiomuutokset on vakiinnutettu ja organisaatio toimii optimaalisesti. Prikaatilla on arvostettu asema puolustusvoimissa, viranomaisten ja kansalaisten keskuudessa. Karjalan prikaati kouluttaa joukkoja erityisesti mekanisoitujen joukkojen ympäristöön. Prikaati kouluttaa ainoana joukko-osastona kaikkia maavoimien aselajeja. Puolustusvoimallinen raivaamisen osaamiskeskus on osa prikaatia.

Kranaatinheitinpanssariajoneuvo XA-361-AMOS       Teknilliset tiedot avautuu tästä

Karjalan prikaati esittelee Lohjalla Kranaatinheitinpanssariajoneuvo XA-361-AMOS´en, jonka käyttöperiaatteena on, että yksi kaksiputkinen vaunu muodostaa itsenäisen tuliyksikön. Tuliyksiköitä voidaan käyttää kootusti painopistealueella tai jakaa tulitukea tarvittaessa kaikille taisteleville joukoille tarpeen mukaan. Vaunun paikannusjärjestelmä perustuu inertia- ja GPS-paikannukseen ja ammunnanhallinta perustuu digitaalisiin karttoihin ja elektroniseen ammunnanhallinta järjestelmään

 

Ilmatorjuntaohjus 05 (ITO 05)                                         Teknilliset tiedot avautuu tästä

Karjalan prikaati tuo Lohjalle myös Ilmatorjuntaohjus 05 (ITO 05), jonka tarkoituksena on suojata pääkaupunkiseudun ja joukkojen suojaaminen , sekä vahvistaa valmiusryhmien ilmatorjuntaa.

Ilmatorjuntaohjus 05 on ominaisuuksiltaan liikkuva, itsenäiseen ja ympärivuorokautiseen toimintaan kykenevä ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, joka käsittää kaksi erillistä asejärjestelmää

 

Lohjalle tulee myös Rynnäkköpanssarivaunu CV9030

Rynnäkköpanssarivaunu CV9030                               Teknilliset tiedot avautuu tästä

Rynnäkköpanssarivaunut ovat jalkaväen taistelua tukevia ajoneuvoja. Ne pystyvät kuljettamaan sotilaita hyökkäyksen mukana etulinjaan ja samalla suojaamaan heidät kiväärikaliiperin aseiden luodeilta ja tykistökranaattien sirpaleilta.

Tela-alusta mahdollistaa rynnäkköpanssareille taistelupanssarivaunun kaltaisen maastoliikkuvuuden. Kun joukot ovat jalkautuneet taistelun tasalle, vaunut kykenevät tukemaan heitä vaunukonekivääreillä sekä tornin raskaammalla pääaseella.

Tyypillisesti tällaisessa vaunussa on 20–40 mm konetykki. Niillä kyetään tuhoamaan vastustajan rynnäkkövaunuja, mutta varsinaisiin taistelupanssareihin aseiden läpäisykyky ei riitä (tosin käytössä on myös panssarintorjuntaohjuksilla varustettuja tyyppejä.

Aseistuksena 30 mm panssarivaunukonetykki, 7,62 konekivääri, lisäksi vaunussa on laukaisuputki 10 kpl savu- ja erikoisheitteille.

Pituutta vaunulla on 6,63 metriä ja miehistönä Miehistö: 3 (johtaja, ampuja, ajaja) + 8 kuljetettavaa. Suurin nopeus: 65 km/h

 

Panssariprikaati, (PSPR) Parolannummi

Panssariprikaati on mekanisoitujen ja moottoroitujen taisteluosastojen, ilmatorjunnan sekä elektronisen sodankäynnin erikoisosaaja Kanta-Hämeessä. Myös maineikkaan Varusmiessoittokunnan soittajat koulutetaan Panssariprikaatissa.

Panssariprikaati on Parolannummella ja Riihimäellä toimiva moderni joukko-osasto, joka kouluttaa maavoimien iskukykyisimpiä taisteluosastoja. Panssariprikaati kouluttaa myös pääosan pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen joukoista sekä elektronisen sodankäynnin erikoisjoukkoja. Panssariprikaatilla on monipuolinen panssarikalusto sekä laajat harjoitusalueet. Panssariprikaati hyödyntää koulutuksessa virtuaalista taistelukenttäkoulutusta ja on simulaattorikoulutuksen kärkiosaajia.

Panssariprikaati tuo Lohjalle nähtäväksi Taistelupanssarivaunun Leopard 2A4 : n

Taistelupanssarivaunu Leopard 2A4                              Teknilliset tiedot avautuu tästä

Leopard 2A4:n käyttötarkoitus on vihollisen taistelupanssarivaunujen tuhoaminen ja panssarijääkäreiden taistelun tukeminen suora-ammuntatulella.

Saksassa valmistettu Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunu painaa 55 tonnia. Vaunun moottorissa on 1500 hevosvoimaa, ja suurimmillaan sen ajonopeus on 70 kilometriä tunnissa.

Panssarivaunuun mahtuu neljä miehistön jäsentä: ajaja ja lataaja omiin ”toimistoihinsa” ja ampuja ja johtaja yhteiseen tilaan.

Aseistus:  Pääase 120 mm:n panssarivaunukanuuna, 7.62 mm:n panssarivaunukonekivääri sekä suojasavu- ja erikoisheitejärjestelmä. Ammuksina panssarivaunukanuunaan käytetään alikaliiperi- ja onteloammuksia, jotka voivat osua kohteeseensa jopa neljän kilometrin päähän.

Vaunu on melkoinen polttoainesyöppö. Se voi kuluttaa dieseliä jo kilometrillä jopa kymmenen litraa.

 

Rannikkoprikaati (RPR), Upinniemi

Rannikkoprikaati on rannikkotaisteluihin erikoistunut merivoimien valmiusjoukko-osasto.

Suurin osa merivoimien suomenkielistä alokkaista aloittaa varusmiespalveluksen peruskoulutuskaudella Upinniemessä Kirkkonummella ja osa Turun Pansiossa.

Rannikkoprikaati vastaa ympärivuorokautisesti alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja meritilannekuvasta Suomenlahdella.

Rannikkoprikaatin G-vene on esillä Lohjalla.

Merivoimien vuosipäivä Helsingissä 9.7.2012. G-vene.

G – veneitä käytetään miehistönkuljetuksiin kaikissa merivoimien joukko-osastoissa.

Rannikkoprikaati esittelee myös Meritorjuntaohjuslavetin, Rannikkotutkan. Tähtäysaseman varusteineen sekä Raivaussukeltajan varusteet.  Paikalla on myös Sotakoira ohjaajineen.